Ekologia

Skup - Przetwarzanie - Utylizacja

W trosce o nasze wspólne dobro jakim jest czyste środowisko firma BK-PRAXIS realizuje program pozyskiwania zużytych materiałów do drukarek (pojemników po tuszach i tonerach), które stanowią odpady niebezpieczne.

Skupujemy od naszych klientów zużyte tonery i tusze, które po przetworzeniu zostają ponownie użyte do produkcji pełnowartościowych materiałów do drukarek.

Już kolejny rok pomagamy dbać o środowisko!

Tonery i tusze nie spełniające wymagań jakościowych do ponownego użycia przyjmujemy do utylizacji.

Działamy w oparciu o ustawę o odpadach (Dz.U. nr 62, poz.628 z 2001 r.), w myśl której każda firma lub instytucja zobowiązana jest pod karą grzywny do zbierania i przekazywania do utylizacji lub recyclingu odpadów niebezpiecznych.

Posiadamy stosowne zezwolenia i wystawiamy karty przekazania odpadów!


Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną!